- poznać przeszłość 3

Jak skutecznie uczyć historii w szkołach ponadpodstawowych?

Historia to bardzo ciekawa dziedzina wiedzy. Studiują ją zarówno młodzi ludzie, jak i osoby zbliżające się do końca swojej kariery zawodowej. W szkołach ponadpodstawowych nauczyciele starają się przybliżyć uczniom skomplikowane zagadnienia związane ze zjawiskami społecznymi i politycznymi występującymi przez wieki i dekady. Historię z XIX wieku i początku XX wieku prezentuje książka “Poznać przeszłość 3” wydana przez firmę Nowa Era.

Burzliwy okres w historii świata

Wydawnictwo Nowa Era jest znane z tworzenia podręczników szkolnych charakteryzujących się wysoką jakością i atrakcyjną formą. Książka “Poznać przeszłość 3” jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych i obejmuje okres od 1815 do 1939. Jest to więc szczególny okres w historii Polski, który do dziś stanowi temat wielu dyskusji w środkach masowego przekazu. Rozmowy te można przenieść na grunt zajęć szkolnych i w ten sposób zachęcić młodzież do samodzielnego rozszerzenia swojej wiedzy historycznej.

Tablice chronologiczne i osie czasowe

Podręcznik “Poznać przeszłość 3 (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl)” został opracowany przy współpracy trojga autorów: Jarosława Kłaczkowa, Anny Łaszkiewicz i Stanisława Roszaka. Książka ma bardzo atrakcyjny układ i dużą liczbę ilustracji. Wiele wydarzeń z historii świata zostało zaprezentowanych w formie wykresów lub nowoczesnych infografik. Materiał jest przedstawiony chronologicznie, dodatkowo autorzy zamieszczają tabele i osie czasowe pozwalające na lepsze zrozumienie procesów historycznych.

Powtarzanie i ugruntowanie wiedzy

Uczniowie mają do dyspozycji podsumowania oraz ćwiczenia powtarzające wiedzę. Dla szczególnie zainteresowanych osób dodano alternatywne źródła informacji, w tym książki szczegółowo omawiające określone okresy w historii świata, do których dostęp można uzyskać w bibliotekach lub za pośrednictwem Internetu. W ten sposób podręcznik “Poznać przeszłość 3” może być przydatnym narzędziem zarówno podczas bieżącej nauki w szkole, jak i przed przygotowaniem do egzaminu maturalnego.

Wsparcie nauczyciela na lekcjach

Książka “Poznać przeszłość 3” prezentuje podstawowe informacje, jakie powinien nabyć każdy uczeń liceum ogólnokształcącego i technikum. Powinny być one uzupełnione o komentarz nauczyciela, który w umiejętny sposób przeprowadzi uczniów przez świat skomplikowanych przemian społecznych i politycznych. Dzięki temu będą oni rozumieć lepiej otaczającą rzeczywistość, a wiedza nabyta w szkole może być przydatna podczas dalszych lat kształcenia.