- poznać przeszłość 3

Jak wykorzystanie podręcznika “Poznać przeszłość 3” może wpłynąć na życie młodych ludzi?

Wiedza historyczna jest w naszym kraju uznawana za szczególnie przydatną w wielu zawodach. Niestety zgłębianie informacji o historii świata wymaga dużego wysiłku i sprawia trudności uczniom w szkołach. Muszą oni zapamiętywać dużą ilość informacji, co może zniechęcać do nauki. Dlatego wydawnictwo Nowa Era przygotowało podręcznik “Poznać przeszłość 3“, który ma pomóc w opanowaniu materiału z XIX i początku XX wieku. Co można powiedzieć o tej pozycji?

Poznanie realiów dawnego życia

Książka “Poznać przeszłość 3” została przygotowana przez zespół autorski w następującym składzie: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz oraz Stanisław Roszak. Obejmuje lata od roku 1815 do 1939, a więc bardzo interesujący okres w historii Polski i całego świata. Warto zwrócić uwagę, że wydarzenia poprzedzające II wojnę światową są bardzo często omawiane i dyskutowane w mediach. Znajomość realiów tamtych czasów może wpływać nie tylko na ocenę zagadnień z czysto historycznego punktu widzenia. Może to mieć wpływ na ocenę bieżących wydarzeń politycznych, a także plany zawodowe młodych ludzi.

Ocena bieżących wydarzeń politycznych

Zrozumienie przemian politycznych będzie łatwiejsze, jeśli wiadomości zostaną zaprezentowane w ciekawy, graficzny sposób. Dlatego książka “Poznać przeszłość 3” zawiera dużą ilość diagramów i ilustracji, dzięki którym uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą łatwiej zapamiętywać kwestie przydatne podczas dalszej nauki. Wielu specjalistów twierdzi, że powiązania konkretnych wydarzeń z symbolami graficznymi umożliwia dużo bardziej efektywne zapamiętywanie informacji niż stosowanie tradycyjnych pomocy dydaktycznych. Autorzy książki oferowanej przez wydawnictwo Nowa Era starają się to wykorzystać.

Korzyści w dorosłym życiu uczniów

Podręcznik “Poznać przeszłość 3” zawiera praktyczne podsumowania oraz ćwiczenia powtórzeniowe, które uczniowie mogą wykonywać zarówno pod czujnym okiem nauczyciela, jak i w formie zadań domowych. Dyskusje na temat historii Polski prowadzone na zajęciach mogą zachęcać do wykorzystania dodatkowych źródeł informacji, do czego namawiają również autorzy książki. Może być to pretekst do szerszego zainteresowania się swoją przeszłością, a to przyniesie korzyści w życiu zawodowym i osobistym.